تخفیف ویژه!
کد شناسه :86511

فلسفه موزه براي قرن بيست و يكم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فلسفه موزه براي قرن بيست و يكم - حوزه فلسفه كه دربرگيرنده چيستي، چگونگي و چرايي حوزه هاي مختلف است، به نحوي در حوزه موزه نيز در برگيرنده پرسش ها و جهات هاي اصلي و بنادين آن حوزه است و شايد به همين دليل باشد كه مولف اقدام به گردآوري و نگارش چنين كتابي كرده است. اين كتاب توسط بيست و چهار نويسنده از جمله متخصصان موزه، فيلسوفان، مورخان، اساتيد دانشگاه، جامعه شناسان و افرادي كه در نهادهايي چون موزه هنري كار مي كنند به رشته تحرير در آمده و با مضموني فلسفي و اخلاقي، به بررسي اين كه موزه ها در نيمه اول قرن 21 بايد كدام فلسفه و ماموريت اصلي را دنبال كنند و همچنين اختلاف هاي اصلي جامعه موزه و مباني و اصول آن مي پردازد و...