تخفیف ویژه!
کد شناسه :86496

هنر و جامعه در قرون ميانه اروپا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هنر و جامعه در قرون ميانه اروپا - در طي ده قرن كه موضوع اصلي اين كتاب است، اروپا شكل نهايي خود را به دست آورد. در طي اين ده قرن قاره اروپا قوي تر از ادوار گذشته شد، ثروت فراواني به دست آورد و هنر آن شكوفا شد و در طي اين دوران مي توان گفت كه هنر اروپا شكل نهايي خود را پيدا كرد و... اين كتاب، ضمن اينكه اطلاعات تاريخي بسياري را پيگيري مي كند، مستندات هنري را به يكديگر ربط مي دهد و دوره هاي مختلف زتدگي را در آن قرون گرد هم مي آورد و..