تخفیف ویژه!
کد شناسه :86490

ذهن و همه چیز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب رجوع به تاریخ، فرهنگ و جامعه - چنان چه بپذیریم ذهن "مغز" ما روایت گری می کند تا حالات ذهنی خلق شوند و حالات ذهنی وضع اجتماعی حیات ما را رقم می زنند، در این صورت ایده اساسی آن است که چگونه می توان با آگاهی از نسبت میان ذهن و زندگی به عاملیت انسان در خلق روایت های بهتر، و به یک معنا زندگی خوب، ارزش بنیادین قائل شد. در این راستا گام نخست شناخت ذهن، مغز و کارکردها و ظرفیت های آن است. در این کتاب با استفاده از رهیافت های علمی، رجوع به تاریخ، فرهنگ و جامعه موضوعاتی چون حالات ذهن و کارکرد آن، ساختمان مغز و قابلیت های هوش آدمی به شیوه های استدلالی و واقع گرایی مورد بررسی قرار می گیرد و...