تخفیف ویژه!
کد شناسه :86419

مسابقه ي كوفته پزي و هفت داستان ديگر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مسابقه ي كوفته پزي و هفت داستان ديگر - بخشي از كتاب - يك روز صبح گل سرخ گلبرگ هايش را با ناز باز كرد. آخ و اوخ كرد و گفت: "حالم اصلا خوب نيست. ريشه هايم دارند خفه مي شوند." كرم خاكي به گل سرخ نزديك شد و گفت: "كه اين طور! پس فايده من براي تو اين است!" گل سرخ با ناراحتي گفت: "حالا خودت را لوس نكن! زود باش، خاك را برايم سوراخ سوراخ كن!" كرم خاكي خنديد و گفت:"مگر قول ندادي ديگر زور نگويي؟" گل سرخ سر پايين انداخت و آرام گفت:"لطفا" كرم خاكي با شادي مشغول سوراخ كردن خاك شد و...