حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :13357

روشن نگری چیست، روشنی یابی چیست؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب روشن نگری چیست، روشنی یابی چیست؟ : واژه های روشن گری، فرهنگ، فرهیختگی به تازگی به زبان ما راه یافته اند و هنوز جز در زبان نوشتاری و کتاب ها به کار نمی روند. توده ی مردم چندان از آنها سردر نمی آوردند. آیا باید این را نشانه ای دانست که این ها خود نیز همه نزد ما تازگی دارند. من چنین نمی پندارم و...