تخفیف ویژه!
کد شناسه :13357

روشن نگري چيست، روشني يابي چيست؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روشن نگري چيست، روشني يابي چيست؟ : واژه هاي روشن گري، فرهنگ، فرهيختگي به تازگي به زبان ما راه يافته اند و هنوز جز در زبان نوشتاري و كتاب ها به كار نمي روند. توده ي مردم چندان از آنها سردر نمي آوردند. آيا بايد اين را نشانه اي دانست كه اين ها خود نيز همه نزد ما تازگي دارند. من چنين نمي پندارم و...