تخفیف ویژه!
کد شناسه :86403

كليدهاي گنج خوشبختي و عاقبت بخيري از امام صادق ع

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كليدهاي گنج خوشبختي و عاقبت بخيري - امام صادق عليه السلام فرمود : علم و دانش آدميان را در چهار چيز يافتم: 1-پروردگار خود را بشناسي2- بداني تو را چگونه آفريده است 3- بداني كه خداوند از تو چه خواسته است -4 اين كه بداني چه چيز تو را از دينت خارج مي كند. اين كتاب شامل احاديث و بيانات نوراني امام صادق "ع" يوده كه مي تواند راهگشاي خوبي درباره حقيقت خداشناسي و مسير رسيدن به مقام بلند بندگي ،عبوديت و تذهيب نفس باشد و...