تخفیف ویژه!
کد شناسه :86376

اساطير يونان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اساطير يونان - اين كتاب سامان مند تر و مقبول تر از اغلب رويدادهاي در هم ريخته معروف گذشته بوده و آن را مي توان به سه دسته تقسيم كرد: بخش اول: افسانه هايي كه حاصل كار قوه تخيل دربرخورد با واقعيت ها براي توضيح و تبين پديده هاي طبيعي، منشا انواع جانداران و ويژگي هاي آن ها،سنت ها و آيين هاست. بخش دوم: قصه ها يا داستان هايي از قهرماني ها كه مباني تاريخي دارند مثل افسانه هاي مربوط به جنگ ها و قهرمانان . بخش سوم شرح ماجراهاي سادهاي كه صرفا براي سرگرمي ساخته شده و موضوع آن ها عناصر طبيعت يا ماوراي طبيعت است و...