تخفیف ویژه!
کد شناسه :86281

اندوه اروس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اندوه اروس - در اين كتاب نويسنده شواهدي مي آورد تا نشان دهد چگونه عشق، در معناي قديمي و سنتي اش، در معرض نابودي است. شايد هم مرده است، يا حداقل رو به احتضار است. عشق هيچ يك از هنچارهاي دنياي معاصر، يعني دنياي سرمايه داري جهاني شده را نمي پذيرد زيرا عشق فقط قراردادي براي هم زيستي آرام بين دو نفرنيست؛ بلكه تجربه اي است تمام و كمال و شايد به حد نهايت، از وجود "ديگري". نويسنده براي اين كه اين وضعيت را به تصوير بكشد به پديدار شناسي عشق واقعي، كه شامل شور جنسي نيز مي شود، مي پردازد و تهديدهايي را كه در شكل هاي مختلف، با آن روبروست برمي شمارد. از يك طرف، به توصيف اتفاقاتي مي پردازد كه در تچربه مطلق "ديگري" روي مي دهد، و از طرف ديگر، سعي در نشان دادن هر چيزي دارد كه ما را از چنين تجربه اي باز مي دارد و...