تخفیف ویژه!
کد شناسه :86234

فرهنگ كوچك وحشت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فرهنگ كوچك وحشت - اين كتاب فرهنگ فيلم هاي ترسناك و فرهنگ شخصيت ها نيست و سيزده فيلمي كه به آن اختصاص يافته، به لحاظ اهميت مفاهيمي كه در ژانر نمايندگي مي كنند، در آن جاي گرفته اند و زندگي و آثار آن ها صرفا تا آن جا كه به موضوع كتاب مربوط مي شده مورد اشاره قرار گرفته است. نويسنده در اين كتاب با 136 مدخل كه 20تايشان به منظور خودداري از اطاعه كلام، در مدخل هاي ديگر ادغام شده اند كوشيده است تا تصويري كلي از تحولات تاريخي، صنعتي، اقتصادي، فرهنگي و زيباشناسي ژانر تا پايان 2011 ميلادي به دست دهد. اين تصوير، در برگيرنده زيرمجموعه هاي آشناي هرمطالعه ژانري چون "ژانرهاي فرعي" "تلفيق ها" "چرخه ها" و... مي باشد.