تخفیف ویژه!
کد شناسه :86173

فقها و حکومت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب فقها و حکومت - روش بحث بدین صورت است که در مقدمه به تعریف فقه و سیاست و حکومت و نکاتی که توجه به آن ها در بهره گیری از مباحث مفید است پرداخته می شود و سپس مباحث اصلی تحت چهار عنوان، مطرح می گردد. و چون رخدادها و عوامل اجتماعی و جغرافیایی و روحیات مردمی در تشریع احکام و آراء فقها اثر قابل توجه داشته، هریک از عنوان های مزبور در پنج مقطع زمانی و در فصل جدایی مورد توجه قرار خواهند گرفت.عناوین چهارگانه عبارتند از:1- مبنای مشروعیت حکومت و دولت در اسلام 2- وظایف حکومت اسلامی در امور عمومی 3- وظایف حکومت اسلامی در برخورد با امور خارجی 4- موقعیت حکومت در امور خصوصی مردم و...