تخفیف ویژه!
کد شناسه :86173

فقها و حكومت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فقها و حكومت - روش بحث بدين صورت است كه در مقدمه به تعريف فقه و سياست و حكومت و نكاتي كه توجه به آن ها در بهره گيري از مباحث مفيد است پرداخته مي شود و سپس مباحث اصلي تحت چهار عنوان، مطرح مي گردد. و چون رخدادها و عوامل اجتماعي و جغرافيايي و روحيات مردمي در تشريع احكام و آراء فقها اثر قابل توجه داشته، هريك از عنوان هاي مزبور در پنج مقطع زماني و در فصل جدايي مورد توجه قرار خواهند گرفت.عناوين چهارگانه عبارتند از:1- مبناي مشروعيت حكومت و دولت در اسلام 2- وظايف حكومت اسلامي در امور عمومي 3- وظايف حكومت اسلامي در برخورد با امور خارجي 4- موقعيت حكومت در امور خصوصي مردم و...