تخفیف ویژه!
کد شناسه :3463

40+1 فكر سمي در اضطراب و افسردگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب 40+1 فكر سمي در اضطراب و افسردگي : منفي باف يكي از خطاهاي شناختي رايج است. در اين نوع تفكر، انسان به منفي ترين بخش هاي يك رويداد ناگوار استناد مي كند. اين مشكل مي تواند تا آنجا پيش برود كه فرد، از يك رويداد مثبت يا خنثي نيز، بار منفي استخراج كند و به آن بپردازد. براي مثال ممكن است به اين نكته كه واحدهاي تحصيلي دانشگاهي اش را با موفقيت گذرانده است، فكر نكند و...