تخفیف ویژه!
کد شناسه :85879

186 پرسش و پاسخ نجومي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب 186 پرسش و پاسخ نجومي: اين عالم هستي با همه ي عظمت و زيبايي اش همواره در طول تاريخ مورد توجه ي انسان بوده است. محققان و دانشمندان گذشته با ابتدايي ترين وسايل سعي در كشف و فهم عالم هستي داشته اند و اين علاقه و كنجكاوي همچنان در طول زمان ادامه داشته تا دهه هاي اخير كه دانشمندان و مراكز تحقيقاتي با وسايل پيچيده و دقيق به مطالعه و كشف زواياي آن پرداخته اند. حاصل اين مطالعات، اطلاعات بسيار ارزشمندي است كه امروزه در اختيار همگان قرار دارد و بخش هايي از آنها به صورت كتاب و مقاله ارائه مي گردند. كتاب حاضر ترجمه ي يكي از اين منابع است كه سعي دارد به صورت موجز به سوالات اساسي نجومي پاسخ دهد. كتاب به زبان ساده و با هدف مطالعه ي عموم نگاشته شده است. در ترجمه ي آن نيز سعي گرديده است كه مطالب به همان صورت ساده و غيرفني ارائه گردند. براي لغات و مفاهيم نجومي معادل هاي متداول فارسي انتخاب گرديده اند و با تنظيم واژه اي نامه اي در انتهاي كتاب، سعي شده است خواننده ي علاقمند را با معادل هاي فارسي و انگليسي انتخاب شده آشنا نماييم.