تخفیف ویژه!
کد شناسه :85877

هوش فرازميني-جستجوي حيات در كرات ديگر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هوش فرازميني-جستجوي حيات در كرات ديگر: اگر هوش در فرازمين وجود داشته باشد، كشف آن بزرگترين كشف تاريخ خواهد بود. با چه معياري مي توان گفت كه ما در كيهان تنها هستيم و چگونه مي توانيم در جستجوي هوش فرازميني باشيم؟ ژان هايدمان در بحث جذاب خود پيرامون هوش در فرازمين به اين سوال پاسخ مي دهد. نويسنده نشان مي دهد ك چگونه سيارات در سلسله مراتب خود در كيهان جاي مي گيرند و درباره ي مراحل پيش زيستي حيات و ظهر ملكولهاي بيولوژيكي ابتدايي در منظومه شمسي به بحث مي پردازد و كل موضوع موجودات فرازميني را براساس زير تشريح مي كند: تكنيكها و نتايج پروژه هاي جاري،گسترش تحقيقات فرازميني، قلمروهاي قابل زيست در كيهان و اينكه اگر واقعا با موجودات فرازميني تماس حاصل شود چه اتفاقي خواهد افتاد، نسل ما بطور بالقوه قادر است بين ستارگان ارتباط برقرار كند. وي كه صرفا محدود به سرعت نور است بزودي خواهد توانست تا حدود زيادي خبر وجود يا عدم حيات در جاهاي ديگر كهكشان ما را اعلام كند.