تخفیف ویژه!
کد شناسه :85858

نمي توني به من آسيب بزني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نمي توني به من آسيب بزني : بخشي از كتاب: من مانند اساتيد دانشگاه ام آي تي باهوش نيستم، اما من آن جنگجو هستم. داستاني كه قرار است بخوانيد، يعني داستان بدبختي هاي زندگي من، به شما نشان مي دهد كه چگونه ذهن خود را كنترل كرده و چطور با تمام قدرت با واقعيت زندگي خود روبرو شويد. شما مسئول زندگي خود هستيد، دردهاي گذشته را از خود دور كنيد و ياد بگيريد تا عاشق ترس هاي خود شويد، از شكست لذت ببريد، از پتانسيل هاي خود حداكثر استفاده را كنيد و خود واقعيتان را بشناسيد. انسان ها از طريق تحصيل، عادات و داستان ها تغيير مي كنند. شما با شنيدن داستان من متوجه خواهيد شد كه با حداكثر استفاده از ذهن و جسم خود، قادر به انجام چه كارهايي هستيد و چطور به آن نقطه مي رسيد. در اينصورت، هرچيزي كه در مقابل شما قرار مي گيرد مانند سوختي براي دگرگوني شما عمل مي كند، هرچيزي مثل نژادپرستي، جنسيت، جراحات، طلاق، افسردگي، چاقي، فاجعه و يا فقر.