تخفیف ویژه!
کد شناسه :85670

بر آستان آسمان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بر آستان آسمان: گونه يا كالبدي نوآيين و بي پيشينه در سخن گراسنگ و ديرياز پارسي، ديده مي آيد كه مي توان آنرا چارانه ها، يا چارگانه هاي به هم پيوسته ناميد. در اين كالبد يا گونه، چندين چارانه يا رباعي، نيز چارگانه يا سروده هايي در دو بيت و در پيوسته در آهنگ و وزني ديگر، گِردكرد يا مجموعه اي را پديد مي آورند. هركدام از آنها، به تنهايي و گسسته از چارانه ها و چارگانه هاي ديگر، سروده اي است بَوَنده و بآيين كه در خود، آغاز گرفته است و در خود نيز، پايان پذيرفته است، به گونه اي كه آنرا جداگانه و بيرون از آن گِردكرد، سروده اي بساز و بي نياز از سروده ي ديگر مي توان دانست.