حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :13182

مردی با کبوتر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مردی با کبوتر : بخشی از کتاب-یک روز زیبای سپتامبر... 195، حدود ساعت یازده صبح قفس بزرگ شیشه ای سازمان ملل متحد در آفتاب پاییزی می درخشید و ماموریت صلحجویانه اش را که همان بزرگ ترین مرکز جلب سیاح آمریکا شدن بود، ادا می کرد. هزاران بازدیدکننده که با موج بی پایان ماشین ها به ورودیه شمالی متمایل بودند، با راهنمایی راهنمایان به داخل ساختمان بلعیده می شدند و...