تخفیف ویژه!
کد شناسه :13182

مردي با كبوتر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مردي با كبوتر : بخشي از كتاب-يك روز زيباي سپتامبر... 195، حدود ساعت يازده صبح قفس بزرگ شيشه اي سازمان ملل متحد در آفتاب پاييزي مي درخشيد و ماموريت صلحجويانه اش را كه همان بزرگ ترين مركز جلب سياح آمريكا شدن بود، ادا مي كرد. هزاران بازديدكننده كه با موج بي پايان ماشين ها به وروديه شمالي متمايل بودند، با راهنمايي راهنمايان به داخل ساختمان بلعيده مي شدند و...