حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :3482

نگاهی کوتاه به خلاقیت بازیگری و آشفتگی های روانی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

هنگامی که خلاقیت و بازیگری به عنوان بخشی از مباحث یک کتاب مطرح می شود، ذهن بیشتر افراد علاقمند به این حرفه به طور طبیعی متوجه نکاتی تکنیکی بازیگری می شود . ولی مهارت دیگری نیز مورد احتیاج است تا بازیگر بتواند به خلاقیت واقعی و نقطه ی اوج کار خود برسد. این مهارت، آشنایی با مسائل روان شناسانه ی این حرفه است و کتاب حاضر بیشتر بر این بخش تکیه دارد.