تخفیف ویژه!
کد شناسه :3488

تحليل نظري و تطبيقي در جامعه شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

تحليل نظري، تحليل تطبيقي كيفي و تحليل تطبيقي كمي سه بخش اين كتاب را تشكيل مي‌دهند. در بخش اول، نخست يك برنامه پژوهشي در جامعه‌شناسي نظري مطرح مي‌شود. به دنبال آن تحليل‌هاي نظري از جمله طرح الگوي سه‌سطحي پيرامون توليد پايدار علم، منشا‌ء هنجارهاي اجتماعي و رابطه آن‌ها با نابرابري‌ها ارائه مي‌شود. در همين بخش طرح اوليه يك نظريه عمومي سرمايه اجتماعي تدوين مي‌شود. در بخش دوم، ابتدا شاخص‌سازي تابع عضويت فازي و واسنجي در جامعه‌شناسي عنوان مي‌شود، سپس تحليل تطبيقي ـ تاريخي در مورد رابطه ساختار سياسي با توسعه اقتصادي و در پي آن تحليل تطبيقي كيفي فازي در مورد نحوه ملت‌سازي در بستر زمان ارائه مي‌شود. فصول بخش پاياني، هريك به ارائه تحليل‌هاي تطبيقي كمي پيرامون موضوعاتي نظير توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و رابطه آن‌ها با نابرابري اجتماعي، تضادهاي قومي و توسعه علمي، مي‌پردازند