حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :12898

پرده ی نئی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب پرده ی نئی : بخشی از کتاب- موکب کوچکی در جاده تازان و گردافشان می آید؛ با چند نیزه دار و درفش دار و پیشتاز؛ همراه با داروغه و دیوان بیگی. در میانشان ارابه ای می راند؛ بر آن بستری گسترده و پشه بندی افراشته؛ که در آن قاضی بیمار خفته است؛ و یکی دو بنده ی بر زانو نشسته در کنارش نگران و بادزنان. - موکب به تاخت می آید و از تصویر می گذرد و...