تخفیف ویژه!
کد شناسه :12898

پرده ي نئي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پرده ي نئي : بخشي از كتاب- موكب كوچكي در جاده تازان و گردافشان مي آيد؛ با چند نيزه دار و درفش دار و پيشتاز؛ همراه با داروغه و ديوان بيگي. در ميانشان ارابه اي مي راند؛ بر آن بستري گسترده و پشه بندي افراشته؛ كه در آن قاضي بيمار خفته است؛ و يكي دو بنده ي بر زانو نشسته در كنارش نگران و بادزنان. - موكب به تاخت مي آيد و از تصوير مي گذرد و...