حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :12883

ادبیات کودکان ونوجوان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب ادبیات کودکان ونوجوان : چرا درباره کتاب خواندن کودکان و شیوه های معرفی کتاب به آنان به خود زحمت فراوان می دهیم و چرا آشنا کردن مربی با چگونگی ارضای نیروی کنجکاوی کودکان و نوجوانان مهم است؟ پاسخ به این سوال ها و سوال های نظیر این ها، باید روشن شود وگرنه در تلاش خود برای آشنا ساختن کودکان با کتاب و ایجاد رابطه ای پایدار بین آن دو گرفتار اشتباهات بزرگی می شویم و...