تخفیف ویژه!
کد شناسه :12883

ادبيات كودكان ونوجوان(وزيري)روشنگران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ادبيات كودكان ونوجوان : چرا درباره كتاب خواندن كودكان و شيوه هاي معرفي كتاب به آنان به خود زحمت فراوان مي دهيم و چرا آشنا كردن مربي با چگونگي ارضاي نيروي كنجكاوي كودكان و نوجوانان مهم است؟ پاسخ به اين سوال ها و سوال هاي نظير اين ها، بايد روشن شود وگرنه در تلاش خود براي آشنا ساختن كودكان با كتاب و ايجاد رابطه اي پايدار بين آن دو گرفتار اشتباهات بزرگي مي شويم و...