حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :12869

بینامتنیت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب بینامتنیت : این ایده که، در خواندن یک اثر ادبی، در پی یافتن معنایی هستیم که در درون اثر جای دارد اکنون ایده یی کاملا متعارف به نظر می رسد: متون ادبی از معنایی برخوردار اند؛ و خوانندگان این معنا را از آن متون بیرون می کشند. این فرآیند اخذ معنا از متون را خوانش یا تاویل می نامیم. اما چنین ایده هایی، با آن که ظاهرا بدیهی می نمایند، در نظریه ی ادبی و فرهنگی معاصر اساسا به چالش کشیده شده اند و...