تخفیف ویژه!
کد شناسه :12869

بينامتنيت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بينامتنيت : اين ايده كه، در خواندن يك اثر ادبي، در پي يافتن معنايي هستيم كه در درون اثر جاي دارد اكنون ايده يي كاملا متعارف به نظر مي رسد: متون ادبي از معنايي برخوردار اند؛ و خوانندگان اين معنا را از آن متون بيرون مي كشند. اين فرآيند اخذ معنا از متون را خوانش يا تاويل مي ناميم. اما چنين ايده هايي، با آن كه ظاهرا بديهي مي نمايند، در نظريه ي ادبي و فرهنگي معاصر اساسا به چالش كشيده شده اند و...