حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :12762

چنین گفت زرتشت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب چنین گفت زرتشت : درباره کتابی جاودانه سخن گفتن، آن هم کوتاه سخن گفتن، گزارش کردن، اما به عنوان پیشگفتار یا پی نوشت، کاری بس دشوار است. آری، آن هم درباره آثار جاودانه. نگارنده این سطور در مقدمه ترجمه کتاب عیسی فرزند انسان اثر جبران خلیل اشاره کردم: با اینکه درد و احساس دو درخت رسته از یک خاک اند. موضوعی که ضروری است از فلسفه نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت پیرامون آن سخن گوییم چنانکه خود نیز از آن غافل نبوده است پدیده ای اجتماعی است که به رغم بازتاب خاصی که در دنیای غرب دارد، درباره اش یک کلمه هم سخن نگفته اند و...