تخفیف ویژه!
کد شناسه :12277

گرد شهر با چراغ در مباني انسان شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گرد شهر با چراغ در مباني انسان شناسي : اين كتاب، كه نام خود را از غزل عارفانه مولوي به عاريت گرفته، نه داعيه آن را دارد كه از (ديو و دد ملول) و گريزان است و نه چون (ديوجانس)(آنچه يافت مي نشود) جستجو مي كند، بلكه حاشيه اي نارسا بر آهنگ كوشش ها و پژوهش هايي است كه انسان شناسي و مردم شناسي جامعه ما با كنجكاوي و باريك انديشي در راه شناختن و شناساندن آنست و...