تخفیف ویژه!
کد شناسه :81661

طاقت زندگی و مرگم نیست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب طاقت زندگی و مرگم نیست : در ایران تا چند سال پیش خوانندگان پیگیر رمان و داستان به آثاری که در خاورمیانه و خاور دور، طور کلی در غیر از اروپا و آمریکا تولید می شد چندا عنایتی نداشتند، درنتیجه آثار پراکنده ای که از هند و ژاپن و چین ترجمه می شد، اقبال شایانی نمی یافت. زمانی که من می خواستم رمان زن در ریگ روان کوبو آبه را ترجمه کنم، بسیاری از دوستان می گفتند کار خطایی است؛ اما خلاف آن ثابت شد و...