تخفیف ویژه!
کد شناسه :81619

زندگي زميني و راز آسماني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زندگي زميني و راز آسماني : كشور ما ايران، مانند هر كشور ديگري، ويژگي هاي خاص خود را دارد. ايران از سويي، به نحو روزافزون مواجهه بيشتري با جهان جديد و سطوح مختلف مدرنيته پيدا مي كند و از سوي ديگر، همواره اكثريت مردمش دين داران بوده اند؛ امري كه دين را به موضوع مهمي در مناسبات اجتماعي در ايران بدل مي كند و...