تخفیف ویژه!
کد شناسه :2529

اين سه زن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اين سه زن - اين كتاب روايت خود را كه نه رمان است و نه تاريخ معطوف به سه زن كرده است، ايران تيمورتاش، مريم فيروز و اشرف پهلوي. سه زني كه روزگاري پدرانشان دوست يكديگر بودند و وقتي برابر هم قرار گرفتند، اين سه زن هم دشمن يكديگر شدند. شاهزاده عبدالحسين فرمانفرما كه بيش از 30 فرزند داشت، كسي بود كه رضا پهلوي را به قدرت رساند و سردار معظم خراساني يا عبدالحسين تيمورتاش كسي بود كه تلاش زيادي براي براندازي قاجارها كرد و از اين طريق به قدرت گرفتن رضا شاه كمك كرد. اما بعد از قدرت گرفتن رضاشاه، ابتدا فرمانفرما نوه ي فتحعلي شاه قاجار و سپس تيمورتاش مورد غضب واقع شدند، يكي در غم و تنهايي فوت كرد و ديگري توسط پزشك احمدي در زندان شاه به قتل رسيد. اما دعواي اين سه خاندان به پايان نرسيد، با خلع رضا شاه و به قدرت رسيدن فرزندش محمدرضا، اشرف خواهر دوقلوي شاه جديد قدرت زيادي گرفت، ايران تيمور تاش كلت به دست در پي بازداشت و خون خواهي پدرش روانه شد و مريم فيروز به عضويت حزب توده درآمد. ديگر جنگ پدران به جنگ دختران و صلح پسران تبديل شده بود. در حالي كه پسران اين سه تن با هم ديگر در اداره ي كشور همكاري مي كردند، دخترانشان مانند جن و بسم الله بودند و با تير سايه ي همديگر را مي زدند. اين جنگ ادامه داشت تا انقلاب 57 كه اشرف از قدرت خلع شد و جشن شادي مريم فيروز و ايران تيمورتاش برپا گشت و...