تخفیف ویژه!
کد شناسه :81423

خرده عادت ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خرده عادت ها : اين كتاب به شما ياد مي دهد چگونه سيستمي ايجاد كنيد كه با استفاده از آن هر روز يك درصد بهتر شويد. عادت هاي بدتان را رها كنيد و بچسبيد به عادت هاي خوب. از خطاهايي كه بيش تر مردم هنگام تغيير عادت ها مرتكب مي شوند، پرهيز كنيد. بر بي انگيزگي و بي ارادگي غلبه كنيد. هويتي قوي تر پيدا كنيد و...