تخفیف ویژه!
کد شناسه :81407

چیدن یال اسب وحشی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب چیدن یال اسب وحشی : بخشی از کتاب- ما پنج نفر بودیم. همه با هم، عصر جمعه ی آخر دی ماه، از زندان گنبد ازاد شدیم. ولی فقط نیم ساعت بعد از آزادی، فقط من زنده مانده بودم. از زندان پیاده راه افتاده بودیم سمت شهر. جاده ی زندان اختصاصی نبود ولی هیچ ماشینی از آن ازراف رد نمی شد. من دورتر از بقیه توی علف ها راه می رفتم و...