تخفیف ویژه!
کد شناسه :81404

آشنايي با معرفت شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آشنايي با معرفت شناسي : معرفت شناسي يكي از پرتاثيرترين زمينه هاي فلسفي است. جستجو و پژوهشي هرچند كوتاه نيز آشكار مي سازد كه پيدايش بسياري نگرش هاي تازه در همه ي زمينه ها- مستقيم يا غيرمستقيم- به دگرگوني هايي در ديدگاه هاي معرفت شناختي آدمي ارتباط داشته و همچنان نيز دارد. درواقع نمي توان و نبايد دامنه ي تاثير و نفوذ مباني معرفت شناختي را تنها به تاثير انكارناپذير آن در تنوع نگرش هاي فلسفي محدود كرد و...