حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :12044

سبک شناسی شعر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب سبک شناسی شعر - ما در این کتاب عمدتا به مطالعه سبک های دوره پرداخته ایم. مطالعه سبک های شخصی مربوط به دوره های عالی تر سبک شناسی است. در مطالعه سبک های دوره هرچه معلومات خواننده در تاریخ ادبیات و زبان شناسی بیش تر باشد، کار آسان تر و دقیق تر است و در کلیات سبک شناسی از قول «لئو اسپیتزر» خوانده بودید که سبک شناسی پلی است بین تاریخ ادبیات و زبان شناسی. به هر حال در این سطح از سبک شناسی انتظار آن است که دانشجو بتواند دوره های سبکی را از هم تمییز دهد و از سبک هر شعر بتواند دوره سبکی آن را حدس بزند. هر چه معلومات او در تاریخ ادبیات بیش تر باشد تشخیص او دقیق تر خواهد بود و...