تخفیف ویژه!
کد شناسه :12044

سبك شناسي شعر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سبك شناسي شعر - ما در اين كتاب عمدتا به مطالعه سبك هاي دوره پرداخته ايم. مطالعه سبك هاي شخصي مربوط به دوره هاي عالي تر سبك شناسي است. در مطالعه سبك هاي دوره هرچه معلومات خواننده در تاريخ ادبيات و زبان شناسي بيش تر باشد، كار آسان تر و دقيق تر است و در كليات سبك شناسي از قول «لئو اسپيتزر» خوانده بوديد كه سبك شناسي پلي است بين تاريخ ادبيات و زبان شناسي. به هر حال در اين سطح از سبك شناسي انتظار آن است كه دانشجو بتواند دوره هاي سبكي را از هم تمييز دهد و از سبك هر شعر بتواند دوره سبكي آن را حدس بزند. هر چه معلومات او در تاريخ ادبيات بيش تر باشد تشخيص او دقيق تر خواهد بود و...