تخفیف ویژه!
کد شناسه :81340

باب اسفنجي-كلاس در هم بر هم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب باب اسفنجي-كلاس در هم بر هم : بخشي از كتاب- اما ديگر خيلي دير شده بود. اييي! تق! بوم! بوم! باب اسفنجي گفت: اوه، متاسفم خانم پاف. فكر كنم اشتباهم اين بود كه يادم رفت راهنما بزنم، درسته؟ با اين حساب فكر كنم باز هم توي آزمون قايق سواري پايه دو... رد شدم. اين طور نيست؟ خانم پاف زير لب با خودش گفت: من كه فردا رو مرخصي رد مي كنم و...