تخفیف ویژه!
کد شناسه :81318

زيست جنبش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زيست جنبش : تاريخ، تئاتر مواجهه ي قدرت و مقاومت است. قدرت، بازي گر اصلي اين تئاتر است: قدرتي كه گاه از طريق تبعيت از فرامين حاكم و متون مقدس و پذيرش بي چون و چراي اراده ي حاكم، خيره شدن توده ها در تاريكي و خاموشي خويش به شكوه و جلال قدرت حاكم، گاه ديگر، از رهگذر شكل دادن به يك جامعه ي انضباطي كه در آن با وجود دموكراسي و آزادي، سازمان ها و موسسات شكل مي گيرند و...