تخفیف ویژه!
کد شناسه :81292

سياره ي زاغه ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سياره ي زاغه ها : سياره ي زاغه ها گزارشي است تكان دهنده و انضمامي از وضعيتي كه مدت هاست آن را زندگي مي كنيم؛ از اين منظر، كتاب، تاريخ انتقادي اكنون و آينده است؛ تاريخ انتقادي ساكنين سياره ي زمين. از اين رو، گرچه محتويات اين كتاب مي تواند ممدكار خبرگان شهري باشد، اما خواندن آن براي همه كس ضروري است و...