حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :81107

درمان سو مصرف مواد-راهنمای درمانگر بالینی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب درمان سو مصرف مواد-راهنمای درمانگر بالینی : امروزه با پیشرفت های فناوری و افزایش پیچیدگی ها در مسایل اجتماعی نگرانی هایی هم در جامعه بروز می کند. یکی از این چالش ها استفاده از داروها و مواد مخدر سنتی و صنعتی است که در علوم رفتاری با عنوان سوء مصرف مواد، مورد بررسی قرار می گیرد. سوء مصرف مواد مخدر و وابستگی به آن یک مشکل حاد است که در جوامع باعث نگرانی های فراوانی شده است و...