حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :81066

آئین زندگی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب آئین زندگی : بخشی از کتاب- تقریبا 35 سال پیش یکی از ناامیدترین جوانان نیویورک بودم؛ چون کامیونی را فروخته بودم که وسیله امرارمعاش و گذران زندگی ام بود. با وجود آن که از مکانیکی این وسیله سر درنمی آورم و همچنین رانندگی ام چندان خوب نبود؛ ولی اشتیاق زیادی داشتم که آن را بار دیگر به دست بیاورم و مالک آن باشم و...