تخفیف ویژه!
کد شناسه :80757

مديريت پروژه سبز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مديريت پروژه سبز : امروزه لزوم توجه به مسائل زيست محيطي و اجتماعي در كنار توجه به مسائل اقتصادي بر هيچكس پوشيده نيست. پايداري مفهومي است كه هر سه موارد را در كنار يكديگر درنظر مي گريد و بيان مي دارد كه منافع اقتصادي بايد در شرايطي محقق گردد كه به اجتماع و محيط زيست آسيبي وارد نشود و...