تخفیف ویژه!
کد شناسه :80755

چرا اين ها را در مدرسه يادم ندادند؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چرا اين ها را در مدرسه يادم ندادند؟ : مديريت صحيح پول يكي از دغدغه هاي هر روزه و اساسي افراد است. اگرچه دنبال كردن مسير دخل و خرج كاري سخت و گاهي طاقت فرساست، ولي غفلت و بي توجهي نسبت به آن منجر به زيان و حتي ورشكستگي خواهد شد. علاوه بر اين، مديريت مالي شخصي موضوعي ضروري و ارزشمند است و...