تخفیف ویژه!
کد شناسه :80744

كوچك زيباست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كوچك زيباست : يكي از مصيبت بارترين خطاهاي عصر ما اين باور است كه مسئله توليد براي بشر حل شده است. اين باور نه تنها متعلق به افرادي است كه از دور دستي برآتش دارند و بنابراين از نظر حرفه اي از واقعيات بي اطلاعند، بلكه در حقيقت همه كارشناسان، صاحبان صنعت، گردانندگان امور اقتصادي در حكومتهاي جهان، اقتصاددانان دانشگاهي و نيمه دانشگاهي، و همچنين خبرنگاران اقتصادي اين باور را پذيرفته اند و...