تخفیف ویژه!
کد شناسه :80700

نفت و نفتكش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نفت و نفتكش : روزگاري دراز بود كه بيگانگان ما ايرانيان را ملتي درياترس و از دريا گريزان مي نماياندند و مي نوشتند: در پيشينه مردم ايران هيچ گونه آثاري از دل به دريا زدن و دريانوردي و كشتي راني ديده نمي شود. به عنوان شاهد مثال همين بيت زيباي خواجه شيراز را، كه تعابير عرفاني دارد، مي آوردند و با اشاره به چندين قصه و روايت مدعي مي شدند ايرانيان در خشكي احساس امنيت مي كنند و از دريا روي گردان هستند و...