تخفیف ویژه!
کد شناسه :80695

ممالک و مسالک

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب ممالک و مسالک : کتاب حاضر ترجمه فارسی کهنی است از مسالک و ممالک اصطخری، جغرافی نویس نامور سده چهارم از مردم اقلیم پارس، تنها دستنویس این ترجمه که در سده هفتم هجری کتابت شده، در گنجینه پرارزش با دلیان در انگلستان نگهداری می شود و متن حاضر نیز بر همان اساس تصحیح شده است و...