تخفیف ویژه!
کد شناسه :80692

كشف حجاب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كشف حجاب : د.ره ي پهلوي اول از تاثيرگذارترين و مناقشه انگيزترين دوره هاي تاري ايران بوده است. تركيب خفقان و استبداد سياسي و مدرن سازي دولتي جامعه ي ايران را زير و رو كرد و به شكل گيري ساخت هاي جديدي در عرصه ي سياست و حيات روزمره انجاميد كه تا پيش از آن كم تر سابقه داشت. كشف حجاب نمود بارزي از اين زير و زبرشدن بود و...