تخفیف ویژه!
کد شناسه :80659

بهبود عملكرد كاركنان از طريق ارزشيابي و مربيگري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بهبود عملكرد كاركنان از طريق ارزشيابي و مربيگري : اين كتاب درمورد آموزش و يا ارزشيابي نيست. اين كتاب تنها براي مخاطبين در صنعت آموزش يا در زمينه منابع انساني نوشته نشده است. اين كتاب مي تواند نقش بسيار مهم تري ايفا كند؛ زيرا بر مديريت عملكرد نيروي انساني در يك سازمان تمركز مي كند. اين كتاب مديران اجرايي را مورد خطاب قرار مي دهد و...