تخفیف ویژه!
کد شناسه :80565

هدف نهايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هدف نهايي : بخشي از كتاب- -خسته نباشيد. بعد از اين جمله ي استاد حائري، با خستگي از جايم بلند شدم و وسايلم را در كيفم ريختم. كيف را روي دوشم انداختم و بعد از رد شدن از كنار چند دانشجويي كه دور استاد جائري حلقه زده بودند و نمره مي خواستند، از درگاه در عبور كردم و وارد راهرو شدم. آن روز دانشگاه تقريبا خلوت بود و...